Digitaal nalatenschap | Op Leven Na Dood

Onze Expert Digitale Nalatenschap specialist Brandon Kwey is te gast in de podcast van Roel en Marion van de podcast ‘Op Leven Na Dood‘. Waarin zij in gesprek gaan over zaken rondom de dood.

Lees verder

Over Op Leven Na Dood

In de podcast ‘Op leven na dood’ zijn Roel Arts van Briensveld Uitvaartverzorging en Marion Reefs afscheidsbegeleiding te beluisteren over alle praktische zaken rondom ‘de dood’ op een luchtige, soms grappige manier op Spotify.  Onze expert digitale nalatenschap Brandon Kwey was onlangs  te gast om in de podcast te praten over het onderwerp digitale nalatenschap en stil te staan bij het werk van Digital Life Legacy. Het was een boeiende aflevering waarin de luisteraar ook zelf geprikkeld wordt om na te denken over de ethische en morele aspecten van het hebben van data na de dood.

Met dank aan: Op Leven Na Dood

Back To Top