In gesprek met… nabestaanden ontzorgd

Het landelijk werkend bedrijf Nabestaanden Ontzorgd BV houdt zich bezig met het afwikkelen van de volledige nalatenschap met een overzichtelijke rekening en verantwoording aan de erfgenamen.

Lees het artikel

In deze serie laten we partners van Digital Life Legacy aan het woord die in hun professionele werkzaamheden te maken hebben (gekregen) met de digitale nalatenschap.

Gerard Wiegman is eigenaar van het landelijk werkend bedrijf Nabestaanden Ontzorgd BV dat zich bezighoudt met het afwikkelen van de volledige nalatenschap met een overzichtelijke rekening en verantwoording aan de erfgenamen.

Voor Nabestaanden Ontzorgd is het vaak noodzakelijk om over de gegevens uit de telefoon of laptop te beschikken om op deze manier bijvoorbeeld te weten te komen welke contacten de overledene had. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het vinden van een codicil, overeenkomsten van geldleningen aan familie of vrienden en zelfs het vinden van informatie omtrent een woning in het buitenland. Ook bij een eigen bedrijf zijn de gegevens die op een laptop staan van groot belang.

Op dit moment ben ik actief bij de afhandeling van een nalatenschap van een man van 85 jaar oud. De vrijwillige mantelzorgers hebben mij benaderd met de vraag of ik kan helpen, aangezien er maar één kind bekend is die geen contact met zijn vader had en er dus ook niets over kon vertellen. Verder geen informatie, alleen een laptop met een onbekend wachtwoord. Gelukkig kon Sander van der Meer en zijn team de laptop ‘kraken’ en de daarin gevonden informatie was van cruciaal belang voor de afhandeling van de nalatenschap. Zo bleek dat de man wel 5 kinderen had, waar hij ook geen contact meer mee had, maar die volgens een gevonden testament wel erfgenaam zijn. Dit is dan de interessante start van een periode van afhandeling.

Voor nabestaanden is het inzicht in de digitale bestanden tweeledig. Enerzijds is men (vaak) erg blij dat ze nog foto’s en video’s van de overledene kunnen laten veiligstellen. Anderzijds kan er ook informatie gevonden worden waarvan men níet op de hoogte was zoals uitstaande leningen, mislukte investeringen in bitcoins, het actief bezoeken van datingsites tot het hebben van meerdere relaties naast de eigen partner.

Wat ook soms voorkomt is dat de erflater pikant (eigen) foto- en filmmateriaal op de laptop of in de cloud heeft staan. Daarom overleg ik ook altijd eerst met de familie of zij echt alles willen zien of veiligstellen op een USB-stick. Soms is de familie op de hoogte van een dergelijke inhoud maar in de meeste gevallen willen ze dat verder niet weten en zorg ik ervoor dat deze gegevens verwijderd en/of vernietigd worden.

Door deze voorbeelden heb ik inmiddels een goede relatie met Digital Life Legacy op kunnen bouwen, dat gespecialiseerd is in het ontgrendelen van deze apparatuur en heel zorgvuldig omgaat met de vrijgekomen informatie.

Gerard Wiegman

Gerard Wiegman is eigenaar van het landelijk werkend bedrijf Nabestaanden Ontzorgd BV dat zich bezighoudt met het afwikkelen van de volledige nalatenschap met een overzichtelijke rekening en verantwoording aan de erfgenamen.

Nabestaanden Ontzorgd BV
Adres: Schipholweg 1B
Postcode: 2034 LS Haarlem
Telefoon: 085-2736726

Website: www.nabestaandenontzorgd.nl
E-mail:  info@nabestaandenontzorgd.nl

Back To Top