Wat te doen met het Google account van een overleden dierbare?

In dit artikel wordt er inzicht gegeven in welke opties Google geeft voor nabestaanden voor het account van hun overleden dierbaren.

Lees verder

Om inzicht te krijgen in welke opties Google geeft voor nabestaanden voor het account van hun overleden dierbaren volg je deze link: Google

Op deze pagina geef je als nabestaanden door wat er met een Google-account moet gebeuren van een overleden dierbare als deze geen inactiviteitsvoorkeuren heeft doorgegeven. Google geeft hiervoor drie opties:

Optie 1. Het account laten verwijderen

Wanneer je het account van een overleden dierbare wil laten verwijderen klik je op de eerste optie. Hierna vul je verschillende gegevens in zoals de mailgegevens van de overledene, sterfdatum, volledige naam en voeg je een overlijdensakte toe. Hierna neemt Google contact op met je op.

Optie 2. Een verzoek voor het verkrijgen van tegoeden van de overleden gebruiker

Als een  overledene bijvoorbeeld een YouTube-account had waar video’s opstonden waarin adverteerders in konden adverteren of een website had waar op werd geadverteerd dan kreeg hij geld uitgekeerd door Google. Deze tegoeden staan op de Google-account van de gebruiker. Nabestaande kunnen door optie twee aan te vinden in het keuze menu deze tegoeden terugvragen. Dit keuzemenu staat op dezelfde pagina als die hiervoor besproken is. Gegevens die in dit formulier moeten worden ingevuld zijn onder andere de naam en adresgegevens van de nabestaanden, maar bijvoorbeeld ook een verklaring van de rechtbank dat de nabestaande ook daadwerkelijk erfgenaam is.

Optie 3. Gegevens verkrijgen uit het account van een overleden gebruiker.

Wegens privacy redenen verstrekt Google geen inloggegevens van overleden gebruikers aan nabestaanden. Wel kun je als nabestaande een verzoek indienen bij Google voor de opvraag van bepaalde gegevens op het account. Zoals bijvoorbeeld mail, of bestanden uit een Google Drive. Dit kan door de derde optie in het keuzemenu aan te vinden. Toegang krijgen tot de gegevens van een overledene is niet gemakkelijk. Als Google al toegang geeft dienen nabestaanden ook nog een rechterlijk bevel uit de Verenigde Staten te verkrijgen. Google zal voor dit bevel de tekst aanleveren maar hoe verder dit bevel te verkrijgen is en of hier een advocaat voor nodig is of welke kosten hier aan zijn verbonden wordt verder niet vermeld. Ook moeten alle documenten door een beëdigde vertaler vertaald zijn naar het Engels.

Verder dienden dezelfde gegevens te worden ingevuld die in de eerdere stappen zijn besproken. Al kan je in deze specifieke stap nog specificeren welke gegevens je van de overledene zou willen inzien.  Zoals Gmail of Google foto’s.

Andere optie:

Wanneer het wachtwoord van de account van de overledene bekend is, kan natuurlijk ook daarmee worden ingelogd om zo de data te verkrijgen. Hiervoor is natuurlijk wel het wachtwoord nodig en zelfs wanneer twee factoridentificatie is ingeschakeld de mobiele telefoon van de overledene.

~ Dit artikel is geschreven door Brandon Kwey ~

Back To Top