Toegang (houden) tot e-mail van overledene

Wat gebeurt er met e-mails die een overleden persoon ontvangt? En kan je hier als nabestaande iets mee? In onderstaand artikel gaan we verder in op de tips en de mogelijkheden.

Lees verder

Toegang (houden) tot e-mail van overledene

Wat gebeurt er met e-mails die een overleden persoon ontvangt? En kan je hier als nabestaande iets mee? In onderstaand artikel gaan we verder in op de tips en de mogelijkheden.

Lees verder

E-mail laten doorsturen

Als je nog in het e-mailaccount van de overledene kunt komen, zou je daar kunnen instellen dat nieuwe, binnenkomende e-mail voortaan standaard wordt doorgestuurd naar jouw (of een nieuw) e-mailadres. Vervolgens kan je op die mail reageren dat de oorspronkelijke eigenaar van het mailaccount  is overleden en dat bepaalde zaken kunnen worden beëindigd.

Automatisch antwoord

Je kan ook een automatisch antwoord (auto-reply) instellen dat verzenders direct te zien krijgen als ze een mail sturen naar de overledene, waarin je aangeeft dat hij/zij is overleden en jij met een nieuw e-mailadres de zaken afwikkelt. Daarmee voorkom je soms ook dat mensen op social media gaan klagen over het feit dat er niet (meteen) wordt gereageerd op hun mail of telefoontjes.

Oppassen bij (laten) opzeggen

Een e-mailaccount dat is gekoppeld aan providers als KPN of Ziggo, vervalt 6 maanden na de opzegging en is dan dus niet meer bereikbaar. Het doorsturen of automatisch antwoorden zoals hiervoor genoemd zal dan niet meer werken.
Zorg sowieso bij het uitschrijven of opzeggen van diensten dat je eerst alles wat van belang zou kunnen zijn hebt verzilverd of hebt veiliggesteld. Denk aan gespaarde punten, online garantiebewijzen, tegoeden enz.

Nieuwsbrieven

Commerciële instanties die nieuwsbrieven versturen, worden niet automatisch op de hoogte gesteld van een overlijden en dus blijft dat account nieuwsbrieven, reclame en spam ontvangen. Als je toegang hebt tot het e-mailaccount, is het uitschrijven van nieuwsbrieven e.d. vaak wel mogelijk.
Vermeld bij het uitschrijven of afmelden van accounts, altijd dat het te maken heeft met een overlijden. Vraag ook of de afmelding kan worden bevestigd.

E-mail gekoppeld aan account

In veel gevallen is een account gekoppeld aan een bedrijf waarvoor een gebruikersnaam (vaak ook gelijk het e-mailadres) en wachtwoord nodig is om daarin te komen. Ook nu geldt weer dat als je in het e-mailaccount kunt komen, je bij veel van deze diensten kan proberen in te loggen waarbij je gebruik maakt van de optie ‘Wachtwoord vergeten’.
Als je dan een nieuw wachtwoord krijgt per mail, kan je dat gebruiken om in te loggen in de omgeving van het bedrijf en daar geef je aan dat je de betreffende dienst, product of account wil beëindigen.

Overheid en DigID

Publieke instanties zoals de gemeente, belastingdienst e.d. zouden op de hoogte moeten zijn van het overlijden maar communiceren vaak nog steeds via mijn.overheid.nl.
Wijzigingen zoals een ander e-mailadres kan je alleen doorvoeren als je daarop inlogt met de DigID van de overleden.
Hoewel DigiD wel de mogelijkheid biedt om iemand namens jou te machtigen, geldt dat helaas niet voor nabestaanden. Een eventuele eerder afgegeven machtiging vervalt officieel bij het overlijden, al zou je er technisch gezien nog wel gebruik van kunnen maken.

Juridische mogelijkheden

Recent heeft de Amsterdamse rechtbank aangegeven dat nabestaanden recht hebben op de (inhoud van) e-mailbox van een overledene. Deze uitspraak zou er toe kunnen leiden dat het in de toekomst makkelijker wordt om op deze wijze zaken af te wikkelen.
Leer meer over deze uitspraak op: https://digitallifelegacy.nl/hebben-nabestaanden-recht-op-toegang-tot-e-mail-overledene/

Back To Top