Hebben overledenen ‘recht op vergetelheid’?

Geregeld krijgen wij de vraag van nabestaanden of ze gegevens op het internet van een overleden dierbare kunnen (laten) wissen. Een terechte vraag.

Lees verder

Hebben overledenen ‘recht op vergetelheid’?

Geregeld krijgen wij de vraag van nabestaanden of ze gegevens op het internet van een overleden dierbare kunnen (laten) wissen. Een terechte vraag.

Lees verder

Het recht op vergetelheid, geïntroduceerd in de EU in 2014 en versterkt door de AVG in 2018, stelt individuen in staat zoekmachines te verzoeken bepaalde zoekresultaten te verwijderen, mits de informatie “onjuist, onnauwkeurig, irrelevant of buitensporig” is.

Dit recht is echter niet van toepassing op overledenen, waardoor nabestaanden niet de mogelijkheid hebben om gegevens van een overledene te laten wissen uit zoekmachines zoals Google. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van digitale nalatenschap, waarbij de digitale voetafdruk van overledenen op internet blijft bestaan. Het besluitvormingsproces van Google en andere zoekmachines hierover is complex en weegt verschillende factoren af, waaronder de rol van de persoon in het openbare leven, de bron van de informatie, en de actualiteit ervan.

Kan je dan als nabestaanden niet stellen dat gegevens over de overledene “onjuist, onnauwkeurig, irrelevant of buitensporig” zijn?
Waarschijnlijk had je bij leven dit soort zaken zelf al aan de kaak gesteld en na overlijden zou je hooguit kunnen stellen dat informatie over jou misschien niet meer relevant is.

Maar mogen jouw nabestaanden bepalen of informatie op internet van de overledene nog relevant is? Je zou het kunnen vergelijken met (geschiedenis)boeken; als je daar in staat vermeld zal de schrijven/uitgever de informatie over jou ook niet verwijderen als je bent overleden.

Huidige privacywetgeving, zoals de AVG in Europa, is vooral gericht op de bescherming van de gegevens van levende personen. Gegevens van overledenen zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat nabestaanden beperkte of geen rechten hebben om verzoeken in te dienen voor het verwijderen van informatie over een overleden persoon van internet of zoekmachines zoals Google.
Het verzoek kan dan ook in principe enkel worden gedaan door de betrokkene zelf, maar die is overleden…

Het korte, eenvoudige antwoord op de vraag of je als nabestaanden het recht op vergetelheid mag inzetten voor een overledene is dus nee.

Je zou het natuurlijk altijd tóch kunnen proberen met (voor de nabestaanden) valide argumenten. Meer hierover en een verzoek indien voor Google kan je indienen via deze link: https://support.google.com/legal/answer/10769224?hl=nl

Denk jij hier anders over of heb je ervaringen met het (laten) wissen van gegevens van overledenen zoals die door zoekmachines worden aangeboden, laat het weten in de comments.

Back To Top